Προϊόντα

Κουτιά Ρολλού

Κουτί ρολού PVC 20 x 20 εκ.

Κουτί ρολού PVC 20 x 20 εκ. Οβάλ

Κουτί ρολού PVC 20 x 18 εκ.

Κουτί ρολού PVC 20 x 17 εκ.

Κουτί ρολού PVC 18 x 18 εκ. Οβάλ

Κουτί ρολού PVC 20 x 15 εκ. Οβάλ

Σετ Κουτιού

Διάφορα Προφίλ

Χρωματικές επιλογές